תפירה של קרע מניסקוס – מתי מתאים ואיך עושים?

במקרים מסוימים ניתן לבצע תפירה ניתוחית של קרע מניסקוס